Công cụ

Bệnh nhân ung thư và người chăm sóc theo dõi và xác định được chế độ dinh dưỡng phù hợp trong suốt quá trình điều trị

BMI
Chỉ số BMI của bạn như thế nào
Hãy tìm hiểu chi tiết với Bảng chỉ dẫn tính BMI.
Tầm soát Suy dinh dưỡng
Hãy thử các công cụ MST để tìm hiểu.